SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI

Hem yurtiçi hem yurtdışı seyahatlarınızı teminat altına alın!

Sizin için ailenizi ve sevdiklerinizi başlarına gelebilecek aksiliklere karşı Seyahat Sağlık Sigortası ile güvence altına alıyoruz. Seyahat Sağlık Sigortası ile yurtdışı seyahatlerinizde acil hastalık ve/veya kaza sonucu oluşabilecek acil tıbbi yardım masraflarınızı Sağlık Sigortası Genel Şartları ve Seyahat Sağlık Sigortası Özel Şartları ile poliçede yazılı teminat limitleri dâhilinde karşılayacak bir poliçeye sahip olacaksınız.
Teklİf Formu ÜRÜN BİLGİSİ

Ailenizi ve sevdiklerinizi sizin için başlarına gelebilecek aksiliklere karşı Seyahat Sağlık Sigortası ile güvencesine alıyoruz.

Seyahat Sağlık Sigortası ile yurtdışı seyahatlerinizde acil hastalık ve/veya kaza sonucu oluşabilecek acil tıbbi yardım masraflarını Sağlık Sigortası Genel Şartları ve Seyahat Sağlık Sigortası Özel Şartları ile poliçede yazılı teminat limitleri dahilinde karşılayacak bir poliçeye sahip olabilirsiniz.

Önemli Notlar:

Sigortalının daimi ikamet adresi TÜRKİYE olmalıdır.

Sigorta başvurusunun ve sigorta Sözleşmesi’nin, sigortalının seyahate başlamadan önce yapılması zorunludur.

Sigortacının sorumluluğu, sigorta poliçesinde belirtilen teminatların geçerli olduğu bölgelerdeki seyahat edilen ülkenin gümrüğünden giriş yapılması ile başlar.

Sigorta Sözleşmesi, poliçede belirtilen başlama tarihinden itibaren yine poliçede belirtilen süre bitiminde kendiliğinden sonlanır. Sigorta Sözleşmesi’nin teminatları, seyahatin bitip Türkiye gümrüğünden giriş tarihine kadar devam eder. Seyahatin sona erip Türkiye gümrüğünden giriş yapılmasıyla bu Sigorta Sözleşmesi’nin geçerli olduğu süre içerisinde sigorta poliçesinde belirtilen BÖLGE’ye yeniden seyahat yapılması halinde teminatlar yeniden başlar.

Tazminatın teminat kapsamında olabilmesi için her türlü akut hastalık ve kazanın, poliçe geçerlilik süresi içerisinde olması gerekmektedir.

Poliçe iptali, seyahate gidilmediği durumlarda, seyahat başlangıcından 24 saat önce başvurulması ve poliçenin sigorta şirketine iade edilmesi kaydı ile iptal edilir, prim iade edilir.

Sigorta, kalacak primin tamamının peşin olarak ödenmesi ve poliçenin teslimi ile geçerli hale gelir.Yolculuk başladıktan sonra düzenlenen Sigorta Sözleşmesi, prim ödenmiş olsa dahi geçersizdir.

18 yaşından küçükler, sigorta ettiren 18 yaşından büyük olmak koşuluyla tek başına sigortalanabilir.

İletişim

  • Ahmet Kutsi Tecer caddesi. Kınalıtepe sokak. Sabri İş Merkezi. No: 30 / 16. Merter - İstanbul
  • 0(212) 556 16 96
    0(549) 624 26 24
  • info@mbisigorta.com.tr